På denna sida har jag samlat generella kommentarer eller noter för andra sidor.

Contents of Comments

  1. Vägen att leva
  2. Perl
  3. Vad är denna sak kallad "rolig"?

Vägen att leva

Vad är vägen att leva? Emacs editor är det definitivt (så står det i handboken i alla fall). Även Perl, programspråket. Och även andra icke-datorifierade vägar att leva är jogging, Zen och jazz.

Men är inte allting en väg att leva? Raka sig framför morgonspegeln, eller morgonmakeupen, gå över en gata och köpa en kvällstidning. Allt som är värt att göra är värt att leva.

Men, det är klart, Internet är motorvägen att leva.


Perl

Som antyds annorstädes, är Perl ett av mina favoritprogramspråk. En av orsakerna är att det är ett eminent prototypredskap. Och med en rad andra finesser:

(Stor/bra)


Vad är denna sak kallad "roligt"?

Vad är denna sak de modiga kallar "rolig"? Jag har funderat på detta i åratal (i bland också på nätterna), men aldrig kommit till en lösning. Hur definierar vi detta begrepp? Är det möjligt att angripa problemet från andra hållet: att definiera vad som inte är roligt?

Jaja, jag måste nog tänka lite mer på detta.

[Kommentar: jag har långt efter ovan skrevs skrivit en webessä om detta: Vad är en vits?, där bl.a. Freuds analys analyseras.


Tillbaka till håkanks hemsida