Det litterära hörnet på svenska.

[Note: This Litterary Corner is in Swedish. A Google Translate version to English is here. Beware that some of the puns don't translates very well.]

Här finns ett urval av mina alster, skapande under flera perioder av mitt liv. Det finns dikter, aforismer, dåliga vitsar, legender etc.

Läs dem med - eller utan - andakt.

Innehåll: